Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2012

hibou
4805 65aa
hibou
9982 9e1e
Reposted fromsaphirka saphirka viafoods foods
hibou
Bardzo rzadko nie myślę o niczym. Bardzo rzadko mam takie chwile, że idę sobie i nic mnie nie obchodzi, nie myślę o niczym, tylko idę lekko. Przeważnie mam w głowie wielki szum. To jest może jakaś wada albo jakaś choroba umysłowa, żeby nie potrafić czasem nie myśleć.
— Stachura
hibou
5212 1ff5
Reposted fromnosmile nosmile viaonomatopeja onomatopeja
hibou
0444 18ef
Reposted frommajia majia viaonomatopeja onomatopeja
hibou
Od dwóch godzin zmywam naczynia. Jest postęp. Nalałem wodę do zlewu...
— G. Raczek
Reposted frompuzzle puzzle viasistermorphine sistermorphine
hibou
zostaw niedomknięte oczy
żeby łatwiej było wskoczyć
w zahibernowane myśli
te pierwsze uczucia zamrożone
samotne wieczory w zadymionych kinach
w sobotnie noce przełamana proza
zagubione części garderoby

chcę mocniej...
chcę mocniej...

zamknij oczy, wstrzymaj oddech
projekcja na drugiej stronie powiek
niech wykoleją się pociągi
spadną z nieba wszystkie ptaki

podaj mi rękę posmarowaną klejem
podłącz mnie do siebie
i nie myśl o tym, że
nie pasują wejścia
— Bruno Schulz, Zostaw
hibou
hibou
hibou
3155 fa89

When people ask me if I'm singlehibou

just like me.
hibou
hibou
3089 55bf
Reposted fromchemist chemist viasistermorphine sistermorphine
hibou
8521 60ea
Reposted frometerycznie eterycznie viafoods foods
hibou
hibou
hibou
hibou
Reposted fromlugola lugola viaHeartOrHead HeartOrHead
hibou

greates valentine's card EVAH

Reposted fromprzypadkowa przypadkowa viaTARDIS TARDIS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl